Categorie: Geen categorie

Verzekeringsplicht DGA

Er is een onderscheid te maken tussen de statutair directeur (degene die volgens de statuten de directeur is en aandelen bezit) en de titulair directeur (degene die volgens een civiele arbeidsovereenkomst in dienstbetrekking is en voldoet aan de voorwaarden als genoemd in het Burgerlijk wetboek (dus persoonlijk werk verrichten, gezagsverhouding en betalingsplicht, maar geen aandelen […]