Verzekeringsplicht DGA

Er is een onderscheid te maken tussen de statutair directeur (degene die volgens de statuten de directeur is en aandelen bezit) en de titulair directeur (degene die volgens een civiele arbeidsovereenkomst in dienstbetrekking is en voldoet aan de voorwaarden als genoemd in het Burgerlijk wetboek (dus persoonlijk werk verrichten, gezagsverhouding en betalingsplicht, maar geen aandelen bezit)).

Een werknemer is verzekerd voor de gevolgen voor arbeidsongeschiktheid, ziekte en onvrijwillig werkloos worden. Voor een directeur-grootaandeelhouder (DGA) is dat in principe niet zo. Vaak heeft hij namelijk meer petten op. Hij is aandeelhouder en hij is directeur. Door zijn aandelenbezit kan hij voorkomen dat hij tegen zijn wil ontslagen kan worden. Dat komt doordat de aandeelhoudersvergadering bepaalt of een directeur ontslagen of benoemd kan worden. Als de DGA dat zelf kan bepalen, is hij dus niet onvrijwillig werkloos. Hierdoor is er geen verzekeringsplicht voor werknemersverzekeringen.

Door de invoering van de flex-BV is het mogelijk om het aantal aandelen los te koppelen van het aantal stemmen op de aandeelhoudersvergadering. Zo kan je bereiken dat iemand wel tegen zijn wil ontslagen kan worden. Stel: je spreekt af dat je met vier personen het aandelenbezit verdeeld en wel zo, dat jij 70% van de aandelen hebt, en de andere personen ieder 10%. Als je in de oude situatie zat (voor flex-BV) dan zou jij dus ook de doorslaggevende stem hebben in de aandeelhouders-vergadering en dus jouw ontslag tegen kunnen houden want je hebt meer dan 2/3e van de stemmen. Gevolg: niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Als je toch inkomen wil hebben als je bijvoorbeeld arbeidsongeschikt raakt, zul je dus in privé iets af moeten sluiten. Dat kan heel erg duur zijn (of zelfs onmogelijk als je een zeer slechte gezondheid hebt).

Bij de invoering van de Flex-BV kan je de statuten van de huidige BV omzetten en bepalen dat ieder 1 stem heeft bij de benoeming en het ontslag van een directeur. Dan heb je dus nog maar 25% stemrecht en kan je dus wel tegen je wil ontslagen worden. Je bent dan wel verzekerd voor de werknemersverzekeringen.

Deze oplossing werkt echter niet als alle aandelen een gelijk aantal stemmen hebben die recht geven op het kapitaal. Dus als in de voorbeeld alle personen 25% van de aandelen hebben en ieder 1 stemrecht. Dan is er sprake van nevengeschiktheid.

Ook zijn er in de regeling andere (on)mogelijkheden vastgelegd.

De nieuwe aanwijzingsregeling voor de statutaire directeur-grootaandeelhouder biedt meer zekerheid en kan, door creatief gebruik te maken van de Flex-BV en bijvoorbeeld de Stichting Administratiekantoor (STAK) naar een beoogd resultaat gewerkt worden.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *